2021-ben 649 iskola csatlakozott a Digitális Témahéthez!

HÍREK

A Digitális Témahét térhódítása az elmúlt években

Az immár hatodik évébe lépett Digitális Témahét a digitális pedagógia legnagyobb hazai eseménye.


2016-ban közel 2000 digitális oktatási projekt valósult meg több mint 5 ezer pedagógus közreműködésével és mintegy 80 ezer diák részvételével. A további években folyamatosan nőtt a résztvevők száma, 2017 óta a szervezett projektek száma mindig meghaladta a 3 ezret és immár a hazai tanulók több mint 10%-a vett részt a Digitális Témahét foglalkozásaiban. 2020 tavaszán a digitális munkarend idején is megvalósult a Digitális Témahét és számos jógyakorlatot tett közzé az online tanítás támogatására.


A digitális írástudás nem a távoli jövő, hanem a mindennapjaink szerves része. A mai 18 évesek fiatalabbak a világhálónál, az Intel Pentium processzornál, a Google-nál, de a Bluetooth-nál és az első iMac-nél is.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elkötelezett a digitális pedagógia elterjesztése és a digitális készségek fejlesztése mellett, ezért az idei tanév rendjében ötödször, de valójában már hatodik alkalommal kerül megszervezésre az iskolákban a Digitális Témahét 2021. március 22-26. között.


A Digitális Témahéthez csatlakozó köznevelési intézményeknek az elmúlt években lehetőségük nyílt az általuk választott témákat digitális eszközökkel és módszerekkel feldolgozni. A részt vevő pedagógusok szakmai tapasztalatokkal, a tanulók élményekkel, az intézmények pedig értékes eszközökkel gazdagodtak.

Az EMMI a Témahét koordinálására a Digitális Jólét Nkft. keretén belül működő Digitális Pedagógiai Módszertani Központot kérte fel. A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) szakmai implementációját támogató szervezet. Feladata az oktatás digitális átalakításának módszertani támogatása, szakmai hátterének biztosítása, valamint a DOS megvalósításához kapcsolódó pályázatok és kiemelt projektek szakmai felügyelete.

Az EMMI tájékoztatása a 2021. évi témahetekről

"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fontosnak tartja, hogy Magyarországon egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a digitális készségek fejlesztése, a digitális nevelés.
Tájékoztatom, hogy a köznevelésben 2021. március 22-26. között ötödik alkalommal kerül sor a Digitális Témahét megszervezésére. 
 
A témahét projektgazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a program szakmai partnere a Digitális Pedagógiai és Módszertani Központ.
 
A Digitális Témahét kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése és a kerettantervi fejlesztési célok megvalósítása az infokommunikációs technológia hatékony alkalmazásával, valamint a digitális pedagógia elterjesztése, alkalmazásának mélyítése annak érdekében, hogy a pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre bővüljön, ennek nyomán a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése az informatika tantárgyon túl is megvalósuljon.
Cél, hogy a későbbiekben a Digitális Témahét módszertana a kerettantervi változásoknak köszönhetően általánossá váljon.  (…)
 
A Digitális Témahét keretében kiemelt figyelmet fordítunk: 
  • a multidiszciplináris megközelítésre: a matematika, a természet- és mérnöki tudományok, valamint a művészet- és társadalomtudományok együttes megjelenítésére;
  • a digitális technológia alkotó használatára és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére;
  • a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztésére és bevonására;
  • a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítésére;
  • a határon túli magyar pedagógusok és oktatási intézmények bevonására;
  • a digitális biztonságra a mindennapi pénzügyeinkben;
  • az intézményen belül történő pedagógus közötti együttműködés élénkítésére, a projektmódszer alkalmazásának kiterjesztésére olyan kollégákra, akik még nem ismerik;
  • ebben a tanévben is a digitális gyermekvédelemre, a médiatudatosságra, a közgyűjtemények digitális tartalmainak nevelésben, oktatásban történő megjelenésére. (...)
Javaslom, éljenek a lehetőséggel, fejlesszük együtt a digitális írástudást!"
Együttműködésünkben bízva, üdvözlettel:


Dr. Maruzsa Zoltán

köznevelésért felelős államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma

További témahetek: